آخرین اخبار صورت های مالی

اکوایران: در روز سه‌شنبه مجمع 14 نماد بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.
اکوایران: در روزهای پیش رو بازار چشم انتظار انتشار گزارشات مالی شرکت‌هاست. رفته رفته گزارشات مالی دوره‌ای شرکت‌ها منتشر می‌شود و بر قیمت سهام این شرکت‌ها اثر خواهد گذاشت. با این وصف روند بازار در کوتاه مدت و میان مدت چگونه خواهد بود؟
اکوایران: برخی از تحلیل‌گران بنیادی معتقدند رشد شاخص در یکی دو ماه اخیر به علت انتظارات تورمی و مشخص شدن قیمت پایه دلار در بودجه 1401 است. اما برخی دیگر از تحلیل‌گران بنیادی معتقدند قیمت‌های بازاری سهام شرکت‌ها فاصله کمی با ارزش ذاتی سهام دارند.
۰۵:۴۸
روز گذشته صورت های مالی شرکت های دولتی برای اولین بار منتشر شد. این صورت های مالی خبر از زیان انباشته این شرکت‌ها می داد.
​روز گذشته صورت های مالی شرکت های دولتی برای اولین بار منتشر شد. این صورت های مالی خبر از زیان انباشته این شرکتها می داد.
اکوایران: برخی از تحلیل‌گران معتقدند انتشار گزارش‌های مالی ماهانه شرکت‌ها طی هفته آتی می‌تواند بر بازار تأثیر مثبت بگذارد. در مقابل برخی دیگر معتقدند در کوتاه مدت اخبار سیاسی و قیمت ارز بر روند بازار تأثیر بیشتری دارند.
در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه مجامع 7 شرکت بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود.