آخرین اخبار طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

۰۷:۵۵
اگر برخی می گویند شورای فقهی نمی تواند به سیاستگذار پولی کمکی کند، اما یکی از کارشناسان خبره بازار سرمایه نظر دیگری دارد.
اکوایران: دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در پاسخ به منتقدان طرح بانکداری، نقدهای رؤسای سابق بانک مرکزی به این طرح را وارد ندانست و گفت: ربا زیبنده بانکداری جمهوری اسلامی نیست.
۰۱:۲۷:۳۹
همایش بانکداری اسلامی در حالی برگزار شد که بخشی از این نشست تحت تاثیر طرح بانکداری مجلس قرار گرفت.
صنعت بانکداری کشور هیچ زمانی بیش از زمان ما در مخاطره نبوده است. چهاردهه گذشته دوران افول نظام بانکی در زمینه‌های مختلف بوده است. به‌طوری‌که اگر برای این صنعت بخواهیم یک دستاورد ذکر کنیم، باید از بانکداری الکترونیک یاد کنیم.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در حالی از روز یکشنبه هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که بررسی جزییات طرح نه تنها نشانه‌ای از استقلال بانک مرکزی ندارد که حتی به نظر می‌رسد سه قوه، سیاستگذار پولی و بانکی را تحت سیطره خود قرار دادند.
طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد در شور دوم به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در جلسه ۱/ ۳/ ۱۴۰۱ کمیسیون، با تغییرات زیاد در متن به تصویب رسید و طی نامه مورخ ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱، برای تصویب در صحن علنی به مجلس گزارش شد. نسخه اخیر طرح با قانونی‌‌‌کردن انحرافات بنیادین فراوان در نظام پولی و مالی کشور و ریل‌‌‌گذاری کژراهه‌‌‌های زیاد در مسیر…
۱