آخرین اخبار عرضه

اکوایران: در روز شنبه شاخص‌ کل بورس تهران رشد چشمگیری کرد و اغلب نمادهای بازار سبزپوش شدند.
اکوایران: در مجموع معاملات شنبه، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 378 میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد.
اکوایران: در روز چهارشنبه شاخص کل بورس تهران پس از یک روز وقفه بار دیگر صعود کرد تا آذر ماه را سبزپوش به پایان ببرد. بدین ترتیب پایان بندی روند شاخص -به تعبیر موسیقایی؛ کادانس- صعودی بود.
اکوایران: معاملات دوشنبه بورس تهران با تعدیل شاخص‌ها‌ و خروج پول حقیقی همراه بود.
اکوایران: امروز شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 500 هزار واحدی وارد شد و شاخص کل فرابورس به کانال 19 هزار واحد صعود کرد.
اکوایران: تحلیلگران تکنیکی سطح یک میلیون و 470 هزار واحد را سطح مقاومت شاخص می‌دانند، سطحی که شاخص دیروز زیر آن قرار گرفت. فاکتورهای عملکردی بازار می‌گویند بازار توان عبور از سقف مقاومت را دارد، اما آیا شاخص صعود می‌کند؟
اکوایران: در روز شنبه شاخص‌ کل بورس تهران اندکی‌ افت کرد اما اغلب نمادهای بازار سبزپوش شدند و شاخص هم وزن رشد کرد. هارمونی شاخص‌ها در حالی از دست رفت که در 4 روز معاملاتی گذشته دو شاخص اصلی بورس همسو و همنوا بودند.
اکوایران: پس از سه مرحله اصلاح شاخص کل و ماندگاری زیر سطح مقاومت یک میلیون و 422 هزار واحد، امروز شاخص بورس توانست بیشترین رشد در سال جاری را ثبت کند و در جهشی چشمگیر تا نیمه کانال 1.4 میلیونی بالا بیاید.
اکوایران: معاملات دوشنبه بورس تهران با صعود شاخص‌ها‌ و ورود پول حقیقی همراه بود. امروز نماد خبهمن بیشترین معاملات بازار را داشت.
اکوایران: در روز یکشنبه دو نماگر اصلی بورس تهران صعود کردند. همنوایی صعودی شاخص کل و شاخص هم وزن در شرایطی رخ داد که تقاضای حقیقی در بازار رشد کرد.