آخرین اخبار عقیل مصطفایی

۲۹:۳۷
انتشار گزارشی درباره حجم بازار خودرو به لحاظ داد و ستد سبب شد تا این سوال مطرح شود که چرا خودروسازان از این بازار نمی توانند آن طور که باید و شاید کسب درآمد کنند. بررسی‌ها حجم بازار خودرو را حول و حوش 1100 هزار میلیارد تومان براورد کرده است.
۱