آخرین اخبار علی رحیمی

۰۲:۵۲
علی رحیمی مدیرعامل گروه اقتصادی بانک ملی در پنل تخصصی تامین مالی جمعی، چالش ها و فرصت‌های سرمایه گذاری اظهار کرد: در دنیا خیلی از استارتاپ‌ها برای تامین منابع به سراغ تامین مالی جمعی می روند اما در ایران با توجه به محدودیت ها ،هزینه تامین مالی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان را بالا برده است. سقف تامین مالی محدودیتی است که در این زمینه وجود دارد.
۰۲:۳۵
علی رحیمی مدیرعامل گروه توسعه اقتصاد بانک ملی در پنل تخصصی تحول دیجیتال در بازارهای مالی اظهار کرد: برای بازار سرمایه ثانیه هم مهم است.
۱