آخرین اخبار فرمول جدید قیمت گذاری خودرو

اکو ایران : اطلاعات منتشر شده نشان می دهد قرار است شیوه قیمت گذاری خودرو در کارخانه تغییر کند و به نظر می رسد این شیوه جدید مطلوب شرکت های خودروساز باشد.
اکو ایران : افزایش قیمت خودرو در مبدا در دستورکار قرار گرفت. شرکت های خودروساز منتظرند تا شورای رقابت فرمول جدید تعیین قیمت کارخانه ای خودرو را تصویب و به آنها ابلاغ کند. پیش بینی می شود قیمت های جدید در فروردین ماه امسال در فاکتورهای فروش خودروسازان اعمال می شود.
۱