آخرین اخبار فلفل دلمه ای

پس از معرفی دو متهم برگشت خوردن محصولات کشاورزی، حال رییس کمیسون کشاورزی مجلس، خاک را به عنوان متهم ردیف سوم برگشت خوردن این محصولات معرفی می کند.
پس از روشن شدن ماجرای برگشت خوردن فلفل های دلمه ای از روسیه که علت آن وجود چهارنوع سم کشاورزی ثبت نشده دراین کشور اعلام شد، حال عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس بخشی مخدوش و فاقد اعتبار بودن برخی از گواهی بهداشتی و قرنطینه‌ای محموله فلفل صادراتی به روسیه را به عنوان متهم ردیف دوم برگشت خوردن فلفل دلمه ای اعلام کرد.
۰۸:۴۴
امروز دور هشتم مذاکرات با همه بیم و امیدهایی که درباره‌اش وجود دارد شروع می‌شود، در عین حال خبرهای دیگری هم برای پرت کردن حواس ما از مذاکرات وجود دارد از ترس بابت اتحاد شوم دو سویه اخیر کرونا گرفته تا برگشت خوردن سیب‌زمینی‌های ایرانی از کشورهای همسایه.
۱