آخرین اخبار قانون حمایت از تولید داخ

اکوایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌رغم تاثیرهای مثبت تصویب و اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» بر عمق بخشی به ساخت داخل، احکام قانون به صورت کامل اجرا نشده و در برخی موارد، اثربخشی پایینی داشته‌اند.
۱