آخرین اخبار قیصر امین پور

۰۱:۵۳
روزهایی که بر ما رفت، روزگار آسانی نبود. بی‌شک ایام پیش رو نیز، چنین خواهد بود. اما به قول «قیصر امین‌پور» ما آرزو می‌کنیم که در سال جدید، آسمان هیچ کس، محتاج ستاره نباشد.
۱