آخرین اخبار قیمت سیب زمینی

اکوایران: رصد قیمتی سالانه کالاهای اساسی در بهمن 1400 نسبت به بهمن سال گذشته نشان دهنده آن است که سیب زمینی در مدت زمان مورد بررسی رکوددار رشد قیمت در میان کالاهای اساسی بوده است.
بررسی قیمت کالاهای مهم و اساسی در ایران در دی ماه 1400 نشان می دهد 5 کالا بیش از 100 درصد رشد قیمت داشته و 7 کالا نیز افت قیمت را در این موعد به ثبت رسانده اند. طبق آمارها سیب زمینی و آب معدنی دارای بیشترین افزایش قیمت در میان کالاهای مهم در دهمین ماه 1400 بوده اند.
۱