آخرین اخبار قیمت قبر

اکوایران:قیمت قبور سه طبقه در قطعه روز تصویب شد براساس مصوبه شورای شهر در صورت تایید فرمانداری یک طبقه قبر رایگان و دو طبقه دیگر هر کدام ۱۵ میلیون نرخ گذاری شد که نسبتبه سال گدشته ۳۸۰ درصد رشد داشته است.
۱