آخرین اخبار لای چینگ‌ته

اکوایران: قانونگذاران حزب مترقی دموکراتیک اپوزیسیون تایوان را به تبانی با حزب کمونیست چین متهم کردند
اکوایران: چین روز جمعه به دو روز رزمایش نظامی در اطراف تایوان پایان داد. رزمایشی که تایوان روز شنبه آن‌ را «تحریک آشکار» خواند و محکوم کرد.
اکوایران: لای‌چینگ‌ته، رئیس‌ جمهور تایوان، پس از سوگند ریاست جمهوری در روز دوشنبه، در آغاز سومین دوره تاریخی متوالی برای حزب حاکم دموکراتیک مترقی (DPP)، که در مواجهه با سال‌ها تهدیدات فزاینده چین مستبد، از دموکراسی دفاع می‌کند، از پکن خواست تا ارعاب این جزیره دموکراتیک را متوقف کند.
۱