آخرین اخبار مجید استوار

۰۳:۳۳
مجید استوار، کارشناس سیاسی با اشاره به وضعیت توسعه اظهار کرد: اگر کسی نسبت به موضوعات توسعه‌ای علاقه مند باشد، با انتشار آمارها اظهار نگرانی خواهد کرد. امروز بسیاری از کشورهایی که 10 سال گذشته از ایران عقب بودند امروز برنامه های متفاوتی را در بحث توسعه دارند.
۵۸:۱۲
توسعه بخش معدن، توسعه جوامع محلی را به همراه داشته اما این توسعه مسائلی همچون تغییرات زیست محیطی، جا‌به‌جایی جوامع انسانی و... را به بار آورده است.
۱