آخرین اخبار محرمانه

۰۲:۵۷
اسدالله علم یار نزدیک محمدرضاشاه با نگارش محرمانه خاطرات خود در دربار پهلوی، خدمتی بزرگ به تاریخ معاصر ایران انجام داده است. نوشته‌هایی که بسیاری از مناسبات درونی حکمرانی سلطنتی ایران را آشکار کرده است.
۰۳:۰۲
طبق شنیده‌ها مرحوم هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری‌اش برای اولین بار مجوز داد تا آمارهای اقتصادی از محرمانگی خارج شوند.
اکوایران :‌عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت در کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران مکانیزم محرمانه و غیر محرمانه بودن اطلاعات شهری را بررسی می کنیم .
۱