آخرین اخبار محیط کسب‌وکار

اکوایران؛ تبعات کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های مختلف صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی، خواستار استفاده قانونی از نیروی کار خارجی در این بخش‌های مختلف شوند.
اکوایران: هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد کلیه مجوزهای قدیمی تا 15 اردیبهشت ماه ملزم به دریافت شناسه یکتا هستند.
اکوایران: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در فصل تابستان امسال از نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار که به دنبال آن سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی را نسبت فصل قبل و فصل مشابه در سال قبل به همراه داشته حکایت دارد.
اکوایران: چرا تصویب احکام متعدد قانونی نتوانتسه بهبودی محیط کسب‌وکار را به همراه داشته باشد؟ طی سال‌های اخیر احکام مختلفی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور مصوب شده، اما هیچ یک نتوانسته بهبود هیچ یک نتوانسته بهبود محیط کسب‌وکار را به همراه داشته باشد. فعالان اقتصادی معتقدند ناکارایی قوانین عمده دلیلی است که وضعیت بنگاه‌های تولیدی را بدتر کرده است.
اکوایران: بررسی نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان 1401 از جبران افت بهاری این شاخص و برگشت آن به شرایط زمستان 1400 حکایت دارد. این شاخص از 6.07 در بهار به 5.88 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) در فصل تابستان رسیده است. با این شرایط می توان گفت با بهبود نسبی شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان، این شاخص به محدوده پایانی سال گذشته (زمستان 1401 با میانگین 5.83) برگشته است.
۱