آخرین اخبار مستمری بگیران

اکوایران: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان از 20 فروردین گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران از ماه اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.
اکوایران: سبقت سالمندی از جوانی در ترکیب سنی ایران و چالش‌های متعدد برای ارائه خدمات به سالمندان زنگ خطر را برای جامعه ایرانی به صدا درآورده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین سن کل بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 برابر با 56.3 سال بوده در حالی که سن بازنشستگان جدید در این سال بیشتر و برابر با 57.6 سال بوده است.
اکوایران: بررسی وضعیت نرخ پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان‌های کشور نشان می‌دهد این نرخ عمدتا در استان‌های مرکزی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در استان‌های مرزی در سطح پایین و نامساعدی قرار دارد.
اکوایران: تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که رشد تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی بیش از 4 برابر بیشتر بوده است.
اکوایران: طی تابستان امسال وزارت بهداشت با 1723 بازنشسته جدید نسبت به دیگر دستگاه‌ها در صدر قرار دارد. تعداد بازنشستگان وزارت بهداشت (حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری) در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 217 هزار نفر رسیده؛ موج بالای تعداد بازنشستگان وزارت بهداشت در تابستان امسال در حالی است که کشور طی یکسال اخیر با موج مهاجرت کادر درمان مواجه بوده است.
اکوایران: افرادی که در سال 1402 بازنشسته شده و حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشور شده‌اند (برقراری‌های جدید)، میانگین اولین حقوق بازنشستگی آنان معادل 16 میلیون 33 هزار تومان بوده، این در حالی است که میانگین آخرین حقوق اشتغال آنان 16 میلیون و 966 هزار تومان بوده است.
اکوایران: تعداد افراد شاغل متوفی و بازنشسته متوفی که از صندوق بازنشستگی کشور حقوق دریافت می‌کنند تا پایان شهریور ماه امسال در مجموع به حدود 300 هزار نفر رسیده که سهم 18 درصدی از کل صندوق را به خود اختصاص داده است.
۰۴:۱۶
احتمالا همه ما در اطرافیان خود، بازنشسته‌هایی را دیدیم که مستمری دریافت می‌کنند اما آیا این موارد را می‌توانیم به جامعه بزرگتری تعمیم دهیم؟
اکوایران: طی سال‌های 1398 تا 1400 به رغم بهبود وضعیت بازنشستگان کشوری، قدرت خرید مستمری بگیران تامین اجتماعی کاهش یافته که دلیل این امر رفتار مالی دولت در قبال بازنشستگان کشوری از محل منابع عمومی کشور و تشدید کسری تراز بودجه است.