آخرین اخبار مستمری بگیران

اکوایران: تعداد بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1401 نسبت به سال 1400 حدود دو درصد افزایش یافته در حالی که تعداد مستمری بگیران در این بازه زمانی 8.2 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: جمعیت سالمند کشور در سالهای 1395 تا 1430 در سناریوهای مختلف حدود چهار برابر خواهد شد و از 4 میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19 میلیون نفر در سال 1430 خواهد رسید.
اکوایران: سن امید به زندگی از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزایش پیدا کرده اما قوانین و مقرراتی در کشور به تصویب رسیده که شکاف بین سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و امید به زندگی را افزایش داده و بر بحران صندوق‌های بازنشستگی دامن زده است.
اکوایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اعطای یارانه‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای در بسیاری از موارد در میان‌مدت و بلندمدت نتایج زیان‌باری را برای صندوق‌ها، دولت و جامعه به همراه داشته و در بسیاری از موارد مبتنی بر مصلحت و خیرعمومی نبوده است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد استان کهگیلویه و بویراحمد با داشتن 438 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری، کمترین مقرری بگیر را نسبت به دیگر استان‌ها داشته است.
اکوایران: کسری صندوق تامین اجتماعی در سال 1405 به بیش از 52 همت در ماه خواهد رسید، این پیش‌بینی جدیدی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از آینده این صندوق ارائه داده است.
اکوایران: در اوایل دهه 90 بابت هر مستمری‌بگیر، بیش از 6 نفر حق بیمه پرداخت می‌کردند اما این میزان در سال 1400 به حدود 4 نفر کاهش پیدا کرده که نشان دهنده کاهش توان مالی صندوق‌ تامین اجتماعی است.
اکوایران: توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان خرداد امسال نشان می‌دهد میانگین حقوق بازنشستگان در بهار 1402 حدودا 42 درصد بیشتر از موقعیت مشابه خود در سال گذشته بوده است.
اکوایران: در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، رشد تعداد بازنشستگان متوفی با افزایش 4.35 درصدی طی یکسال اخیر بیش از دیگر موارد (بازنشسته، از کارافتاده و شاغل متوفی) بوده است.
اکوایران: آمارها نشان می‌دهد به ازای هر 1000 نفر جمعیت در هر یک از استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان، تنها 9 نفر حقوق بگیر از صندوق بازنشستگی کشوری هستند. این رقم حدودا نصف متوسط کشوری است.