آخرین اخبار مفسد پروری

۰۵:۱۰
با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادیی و دارایی امروز چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲ رونمایی شد.
۱