پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • راه فرار از دام مرگ کرونا

    با افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا که عمدتا در کشورهای فقیر در حال رخ دادن است، دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای خطر نابرابری در واکسیناسیون را به دنیا گوشزد کرده است.

    ۰ مشاهده ۰۱:۴۷
۱