آخرین اخبار نرخ سود بازار اولیه حراج

در بازارهای مالی هفته سوم شهریور ماه سه رفتار متفاوت به ثبت رسید. در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی نرخ سود در مرز 21.8 درصد تقریبا ثابت مانده و در دو بازار دیگر رفتاری متفاوت به ثبت رسید. به عقیده برهی کارشناسان ریشه مهمترین عامل در رفتارهای مختلف نرخ سود ها به کسری بانک ها بر می گردد.
در هفته شانزدهم حراج اوراق بدهی دولتی هزار و سیصد میلیارد تومان اوراق توسط بانک ها و نهادهای تامین سرمایه خریداری شده و معادل با همین رقم به خزانه دولت واریز شده است. بررسی ها نشان می دهد این رقم در مقایسه با هفته قبل افتی 43 درصدی داشته است.
​نرخ بهره بین بانکی رکورد یک ماهه زده است. بررسی های آماری در نرخ سود بازارهای مالی دیگر نشان می دهد با وجود کاهش در برخی بازارهای مالی اما هنوز این سطح در مرتبه بالایی قرار دارد.
در طی 15 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی بورسی ها، 23 هزار و 170میلیارد تومان اوراق خریداری کرده اند. این رقم بیانگر سهم 63.5 درصدی نهادهای تامین سرمایه در خرید اوراق از دولت بوده و در مقابل این شاخص برای بانکی ها 36.5 درصد به ثبت رسیده است. بررسی ها حاکی از آن است حجم مشارکت بورسی ها در درآمدزایی دولت از طریق این بازار همچنان در مسیری فزاینده قرار دارد.
در هفته منتهی به دوم شهریور ماه حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی به رکورد خود در سال جاری رسید. این امر با سدشکنی بانک مرکزی در این بازار همراه بوده است. سدی که در مرحله چهاردهم دراقدامی بی سابقه در سه سال اخیر در نرخ سود شکسته شد.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی حتی رشد نرخ سود هم مشتریان را راضی به خرید اوراق از دولت نکرد. در حالی که نرخ سود موزون در این بازار به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده و برابر با 21.9 درصد شد اما سطح خرید اوراق در کمترین میزان هفتگی خود قرار گرفت. در همین رابطه سهم بانک ها نیز برابر با صفر شده و 100 درصد اوراق را بورسی ها خریداری کردند.
نرخ سود بازار بین بانکی در سومین هفته تیر ماه رکورد یک سال و نیمه را شکست. اما رکوردزنی نرخ سود در بازارهای مالی تنها به این معاملات محدود نمی شود. آمارهای دو بازار دیگر در این هفته نیز نشان از ثبت قله های بی سابقه داشته است.
بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی درهفته دوم تیر ماه تنها بازاری بود که با کاهش قابل توجه نرخ سود مواجه شد. در سایر بازار های مورد بررسی یا تغییر چشمگیری ثبت نشده یا نرخ سود روند صعودی را از خود برجای گذاشته است.
در هفته ششم برگزاری بازار اولیه دو دسته اوراق در بازار عرضه شد. بررسی‌ها از معاملات این هفته نشان می‌دهد از میزان اراد عرضه شده در بازار، 17.45 به فروش رسیده است. در این میان بورسی‌ها ارادی که نرخ سود بالاتری داشته را خریداری کرده و بانکی‌ها متمایل‌تر به اوراقی بوده‌اند که تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تری داشته است.
معاملات بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته اول تیر ماه به بالاترین سطح در سه هفته اخیر رسیده است. آمارها نشان می دهند رشد معاملات هم سو با افزایش جزئی نرخ سود دراین بازار بوده است. در نهایت رشد معاملات در این هفته ها موجب شد تا در پایان مرحله ششم حراج در حدود 16 هزار و 300 میلیارد تومان از کسری بودجه تامین شود.