آخرین اخبار نرخ سود بازار باز

اکوایران: آمارهای مربوط به اجرای سیاست پولی در هفته گذشته حاکی از عدم تغییر رویه بانک مرکزی در مقایسه با 4 هفته اخیراست.
اکوایران: رفتار بانک مرکزی در هفته اول آبان ماه چرخش مهمی داشته است. بررسی های آماری نشان می دهد در این هفته تزریق پول در بازار باز به رکورد خود در دو ماه اخیر رسیده است. این در حالی است که این شاخص در بازار شبانه کم شده و در حداقل این بازه زمانی قرار گرفته است.
اکوایران: نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر مهر 1402 نسبت به هفته گذشته کاهش یافته اما به‌طور کلی کانال حرکتی آن نسبت به قبل 15 شهریور در ارقام بالاتری تشکیل شده است.
اکوایران: داده‌های منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از تزریق بیش از 110 همت نقدینگی در بازار باز طی هفته منتهی به 24 مهر 1402 است.
اکوایران: نخستین هفته پاییز با عقب نشینی بانک مرکزی از بازار باز همراه بود. نرخ پذیرش اوراق در این بازار، ریزش قابل توجهی داشته است. این در حالی است که تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به رکورد خود در چهار ماه اخیر رسیده است.
اکوایران: در هفته منتهی به 5 مهر 1402 نرخ بهره‌بین بانکی یا بازار شبانه وارد کانال 23.8 درصدی شده و رکورد هشت ساله اش را شکست.
اکوایران: آمارها حاکی از بی‌پاسخ ماندن حدود سی درصد تقاضای نقدینگی بانک‌ها در بازار باز در هفته‌ی منتهی به 3 مهر 1402 هستند. کاهش تزریق نقدینگی در بازار باز در هفته‌های اخیر در حالی رخ داده که بسط نقدینگی در بازار شبانه با افزایش همراه بوده است.
اکوایران: تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بانک‌ها کاهشی 20 درصدی داشته است. آیا این کاهش به معنای بهبود وضعیت نقدینگی در بانک‌ها بوده یا بانک مرکزی از سیاست انبساطی خود عقب نشینی کرده است؟
اکوایران: ارزش اعتبار تخصیص داده شده به بانک‌ها در بازار باز طی هفته منتهی به 13 شهریور 1402 در مجموع به 120.9 همت رسیده که بالاترین قله در یک ماه اخیر محسوب می‌شود. بررسی ها نشان از وضعیت صعودی تزریق پول در بانک ها طی هفته منتهی به نیمه شهریور ماه داشته است.
اکوایران: در هفته منتهی به 6 شهریور سال جاری حدود 116 همت نقدینگی در بازار باز تزریق شده است. بررسی ها نشان می دهد تزریق پول در این بازار در هفته های اخیر مسیری صعودی را اتخاذ کرده است.