آخرین اخبار نرخ فقر

۰۲:۴۵
وزیر رفاه اخیراً گفت که فقر مطلق نداریم، اما تعریف درست فقر مطلق چیست؟
۰۰:۲۹
براساس آخرین داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ برای ایران و تجمیع داده‌های به‌روز نشده از سال ۲۰۱۵، از بین ۱۰۵ کشور مورد بررسی کشورهایی چون مالزی، آلمان، ایسلند و فنلاند در بالاترین رتبه‌ها از نظر جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و جایگاه ایران با ۰.۵٪ از جمعیت در رتبه ۴۷ام جهان قرار دارد.
نسبت طلاق به ازدواج در کشور در بالاترین سطح 40 ساله قرار گرفت. بررسی های آماری از عوامل مهم رشد این متغیر در کشور نشان از احتمال وضعیت نامطلوب نرخ فقر در کاهش شرایط سلامت نظام خانواده در سال های اخیر ایران داشته است.
۰۴:۴۲
در بین عوامل اندازه‌گیری رفاه در یک جامعه، سه عامل نقش تعیین کننده دارند.
۱ ۲