آخرین اخبار وزیر کشاورزی نیکبخت

وزیر جهاد کشاورزی در نشست قرارگاه امنیت غذایی گفت: شاخص‌های اقتصادی بخش کشاورزی رو به بهبود بوده و ذخایر محصولات اساسی در وضعیت مطلوب است.
اکوایران: وادکنندگان نهاده‌های دامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواهان عدم توقف مصوبه «ترخیص باقیمانده کالاهای اساسی» شدند.
اکوایران: از نگاه فعالان بخش خصوصی محدودیت منابع آبی، قیمت‌گذاری دستوری، تحلیل دانش، کاهش سرمایه‌گذاری و خرد شدن اراضی کشاورزی 5 مانع توسعه بخش کشاورزی است که وزیر کشاورزی با آنها روبرو است.
۱