آخرین اخبار ونوسیا BIG V

اکو ایران : سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی اخبار جدیدی را برای متقاضیان محصولات برندهای جهانی خودروساز اعلام کرد.
اکو ایران : فروش خودروهای وارداتی بار دیگر در دستورکار سیاست گذار خودرویی قرار گرفت و محصولاتی از برندهای چینی، ژاپنی و هندی در دسترس متقاضیان قرار گرفت.
اکو ایران : جدیدترین دور فروش محصولات برندهای جهانی خودروساز در سامانه یکپارچه فروش در حالی در دسترس متقاضیان واجد شرایط قرار گرفت که این سامانه با محصولات چینی قرق شد.
اکو ایران : مدیران سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی در دور جدید عرضه محصولات تولیدی برندهای جهنای خودروساز تعداد خودروهای در دسترس متقاضیان را از هشت خودرو به 11 خودرو افزایش دادند. عرضه ونوسیا BIG V را می توان خودروی تازه در لیست فروش سامانه یکپارچه وارداتی ها قلمداد کرد.
۱