آخرین اخبار کارل بنز

امروز 4 آوریل (16 فروردین)، سالمرگ کارل فردریک بنز، کارآفرینی است که حاصل عمر 85 ساله او به خلق و ماندگاری برند «بنز» در صنعت خودروی جهان ختم شد.
۱