پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • کمبود ریال در بازار ارز

    بازار ارز با کمبود ریال یا نقدینگی مواجه است. این صحبت گروهی از معامله‌گران بازار ارز فردوسی بود.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۳
۱