آخرین اخبار کیروش

می‌شود اسمش را گذاشت آزمودن آزموده‌ها؛ اصرار برای شکست و تکاپوی شبانه‌روزی برای از بین بردن هر آنچه در گذشته ساخته شده است.
۰۰:۵۷
طرفداران لولا داسیلوا پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را جشن گرفتند. با رسیدن او به ریاست جمهوری پس از 12 سال، چپ ها قدرت را در برزیل به دست گرفتند. در مقابل، طرفداران بولسونارو از شکست او در برابر لولا، اشک ریختند.
۱