آخرین اخبار گروه مشاوره مدیریت ایلیا

۰۴:۱۱
سید بابک علوی معتقد است ایده های مربوط به مطالبه گری یا تکمیل زنجیره ارزش برای افزایش تاب اوری کسب و کارها، نیازمند نهادیست که امکان هم افزایی و پیگیری رسمی مطالبات را با پشتوانه ای حقوقی و اجتماعی دارا باشد.
۱