آخرین اخبار اضافه برداشت بانک ها

باوجود آن که در پایان 1400 سهم اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به نصف سال گذشته رسیده اما هنوز رقم قدرت تورم زایی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در موقعیت خطرناکی قرار دارد. از سوی دیگر واریز یارانه های دولت می تواند سرعت تورم زایی را در این معاملات را صعودی تر کند.
افزایش حجم اضافه برداشت بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1400 در نتیجه کسری بالای بانک ها بوده است. بانک مرکزی در راستای کنترل این متغیر و رشد بی شمار آن در سال گذشته اضافه برداشت را منوط به دریافت وثیقه اعلام کرد .
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در کشور به 115 هزار میلیارد تومان رسیده و خطری برای پایه پولی محسوب می شود. رشد 280 درصدی اضافه برداشت ها در این مقطع در حالی بوده که بانک مرکزی در بازار باز بسط پول را 14 برابر کرده است. اتفاقی که از دو جهت می تواند موجب افزایش تورم در کشور شود.
رشد پایه پولی رکوردی بی سابقه در یک دهه اخیر ثبت کرد. مهمترین اجزای تاثیرگذار در این رشد، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و عملیات ریپو بوده است.
۰۰:۰۰
به نظر می‌رسد تیم اجرایی دولت با اهداف و وعده‌های خود کمی فاصله گرفته‌اند.
۰۱:۴۹
ابراهیم رئیسی روز گذشته جلسه ای با مدیران عامل بانک ها برگزار کرده و گفته است مدیران بانکی باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.
پایه پولی و نقدینگی در میانه آبان دو رکورد مهم را به ثبت رسانده است. رشد پایه پولی در هشت ماه نخست به بالاترین سطح خود در دوره های مشابه در یک سال اخیر رسیده و روند ماهانه این شاخص نیز در دولت جدید سیری صعودی را به ثبت رسانده است.
۱