پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • کدپستی بدهید، مرغ بگیرید!

    اقتصاد دولتی از مرغ هم شکست خورد. این جمله ایست که به بهترین شکل، وضعیت این بازار را نشان می‌دهد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۴۴
۱