آخرین اخبار بازدهی تیر

اکوایران: در تیر ماه بازدهی ماهانه بورس برای دومین ماه متوالی منفی شد و روند خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام تداوم داشت به طوری که در تمام روزهای معاملاتی تیر ماه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.
۱