آخرین اخبار تراکنش های شاپرک

روند تراکنش‌های اینترنتی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سامانه شاپرک نشان می‌دهد مبلغ تراکنش‌ها در پایان سال 1401 به بیش از 9هزار همت رسیده است. رشد 30 درصدی این شاخص در مقابل رکوردهای تورمی در این سال برخی تحلیل ها را به سوی کاهش تقاضای خرد در این بازار سوق داده است.
اکوایران: در نیمه زمستان سال 1401 حجم تراکنش‌های شاپرک از مرز 900 همت عبور کرد. مقایسه داده‌های دو سال گذشته نشان می‌دهد رشد نقطه‌ای ثبت شده در بهمن 1401 بیشترین افزایش در سال گذشته محسوب شده که به باور برخی می‌تواند ریشه در رشد تورم و افزایش تقاضا داشته باشد.
در اولین ماه زمستانی 1401، تعداد تراکنش های شاپرک، به کف هشت ماهه رسیده است. این در حالی است که حجم تعداد تراکنش به لحاظ مبلغ روندی صعودی داشته و در نهایت منجر به رکوردزنی در ارزش سرانه تراکنش های شاپرک شده است.
۱