آخرین اخبار تزریق پول در بازار بین بانکی

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 2 شهریور ماه ثابت مانده و تغییر محسوسی را نسبت به هفته قبل نداشته است. این نرخ طبق آخرین اطلاع بانک مرکزی برابر با 20.65 درصد شد. برخی تحلیل گران مازاد تقاضا در بانک ها را عامل جدی افت بیشتر نرخ سود بین بانکی می دانند.
در بازار باز معاملات بانک مرکزی با بانک ها روندی ثابت را رقم زد . این در حالی بود که نرخ سود در راس 5 هفته قرار گرفته و سطحی برابر با 20.3 درصد داشته است. اتفاقی عجیب که می تواند خلاف فرمان اولیه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی بوده باشد.
۱