آخرین اخبار تسهیل تجارت

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری جلسه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی با هدف تسهیل تجارت خارجی خبر داد. براساس نتایج این جلسه چهار تصمیم به منظور گشایش های جدید با هدف تسهیل تجارت خارجی گرفته شده است.
۱