آخرین اخبار تورم اجاره

تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به بالاترین سطح یک دهه در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر رسید. بررسی سهم تورم این کالاها نشان می دهد بیشترین اثر افزایش تورم از ناحیه سه بخش بوده است. اجاره، نان و غلات و حمل و نقل.
تورم مسکن و اجاره در گروه های مختلف در شهر ها و روستا ها رکورد بالایی را به ثبت رسانده است. بررسی روند شاخص افزایش قیمت ها نشان می دهد تورم مسکن و اجاره درفروردین بالاتر از این متغیر در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر بوده است. بیشترین میزان رشد قیمت نیز به بخش خدمات و تعمیرات تعلق داشته است.
تورم ماهانه دی ماه روندی صعودی داشته و به 2.4 درصد رسید. بررسی شاخه های تورمی در این ماه نشان می دهد بیشترین سهم در افزایش قیمت ها در این ماه مربوط به تورم اجاره مسکن بوده که در بالاترین سطح خود در یک سال و نیم اخیر قرار گرفته است.
۱