آخرین اخبار تورم اروپا

اکوایران: بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را روی 4 درصد حفظ کرد، ولی کاهش تورم کشورها، چشم انداز کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است.
اکوایران: محاسبات بلومبرگ اکونومیکس نشان می‌دهد که تورم اتحادیه اروپا در آستانه جلسه سیاستگذاری به هدف 2 درصدی مقامات رسیده است.
اکوایران: تورم سالانه اتحادیه اروپا در ماه فوریه به 2.6 درصد رسید و از نظرات اکثر مقامات بانک مرکزی مبنی بر عدم شتاب در کاهش نرخ بهره حمایت کرد.
۰۲:۱۳
علاوه بر داده‌های تورمی اروپا سخنرانی یکی از اعضای فدرال رزرو در مورد احتمال کاهش نرخ بهره اثر بسیار شادی بخشی در بازارها به جای گذاشت.
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این پژوهش را در سلسله‌گزارش‌هایی منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت دوم تحلیل اقتصاددان‌های گلدمن ساکس را می‌خوانید:
اکوایران: شرکت آمریکایی خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس در گزارشی وضعیت اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده است. اکوایران این گزارش را در سلسله‌گزارش‌هایی منتشر خواهد کرد. در ادامه قسمت اول این گزارش را می‌خوانید:
به گفته یکی از اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، مبارزه این بانک با تورم ممکن است با افزایش دیگری در نرخ بهره همراه باشد.
۰۱:۴۲
در هفته پیش رو داده‌های تورمی اروپا منتشر می‌شود که انتظار می‌رود تورم این قاره در بُعد سالانه کاهش شدیدی را تجربه کند.
اکوایران: اقدامات بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ تورم نتیجه‌بخش بوده و میزان تورم منطقه یورو به کمترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است.
اکوایران: رئیس بانک مرکزی اروپا و عضو شورای حکام این نهاد پولی و بانکی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی با بلومبرگ گفت: تورم می‌تواند بدون رکود کاهش یابد.