آخرین اخبار تورم برق

اکوایران: جدیدترین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که تورم ماهانه، نقطه به نقطه و تولیدکننده برق در بهمن 1402 بیشتر شده است. بررسی ها همچنین نشان می‌دهد که تورم ماهانه و نقطه به نقطه در ساعات کم بار بیشتر از ساعات میان بار و اوج بار بوده است.
اکو ایران: در دی ماه امسال بخش معدن و بخش برق به عنوان دو بخش اساسی اقتصاد که تاثیر گسترده‌ای روی سایر بخش‌ها دارند، تورم تولید نسبتا بالایی را تجربه کرده‌اند. این تورم در بخش معدن برابر با 25.3 درصد و در بخش صنعت برابر با 36.7 درصد بوده است.
اکوایران: تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در بخش برق نشان می‌دهد این شاخص در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته معادل 72.3 درصد افزایش یافته که این افزایش در ساعت‌های میان بار به بیش از 78 درصد نیز رسیده است.
اکوایران: تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بخش برق در بهار سال جاری ۶۰.۹ درصد برآورد شده است که دومین رکورد خود را در 11 سال اخیر تجربه کرده است.
تورم فصلی تولید کننده بخش برق در بهار سال جاری منفی 0.8 برآورد شده، این تنها تورم منفی بخش برق در 9 فصل گذشته است.
تورم تولید کننده برق در زمستان سال گذشته آهنگ نزولی گرفته و در مسیر کاهشی قرار دارد. این تورم در ساعات میان بار در این مقطع بالاترین میزان را داشته که برابر با 3.7 درصد قرار داشته است.
تورم تولیدکننده بخش برق در زمستان 1400 در مقیاس نقطه ای مسیری نزولی داشته و به 10.6 درصد رسید. این رقم درمقایسه با پاییز 8 واحد درصد کاهش پیدا کرد.
۱