آخرین اخبار تورم دهک

مرکز آمار تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را 55.5 اعلام کرده است، این نرخ حداقل در 10 سال گذشته بی سابقه بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه به ثبت رسیده در سه دهک پردرآمد جامعه در بهمن در مقایسه با دیگر دهک ها بالاتر بوده است.
اکوایران: تورم دی‌ماه امسال به تفکیک طبقات درآمدی اجتماع نشان می‌دهد افزایش متوازن قیمت‌ها به نوعی تمام دهک‌ها را درگیر تورم کرده است. در همین رابطه، طبق داده‌های مرکز آمار، در دهک اول نان و سبزی و در دهک دهم خودرو و مسکن بیشترین سهم را در رشد تورم این دهک‌ها در اولین ماه زمستانی داشته است.
اکوایران: تنها نیم درصد از 3 درصد تورمی که دهک دهم در مهر ماه متحمل شده به علت گرانی کالاهای خوراکی بوده، به بیان ساده‌تر قسمت عمده ای از فشار تورمی که بر دهک دهم وارد شده متأثر از افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بوده است.
بررسی ها نشان می دهد در شهریور ماه تورم دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود بیشتر از سمت اقلام غیر خوراکی بوده است.
اکوایران: میانگین تورم ماهانه دهک اول که فقیرترین گروه جامعه محسوب می شود در یک سال گذشته به شکل محسوسی بالاتر از میانگین تورم در دهک دهم بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تورم ماهانه دهک دهم که ثروتمندترین دهک جامعه محسوب می شود در شهریور ماه تنها 1.8 درصد بوده است، این نرخ پایین‌ترین تورم ماهانه به ثبت رسیده در میان تمامی دهک ها محسوب می شود.
بررسی تورم سالانه در شهریور ماه 1401 نشان می دهد تورم اقشار کم درآمد جامعه به شکل قابل توجهی بالاتر از اقشار پر درآمد بوده و هرچه به سوی دهک ها فقیر تر می رویم فشار تورمی بیشتری حس می شود.
آمار ها نشان می دهد در مرداد 1401 هرچه از اقشار فقیر جامعه به سمت گروه های پردرآمد حرکت می کنیم، شاهد به ثبت رسیدن تورم های بالاتری هستیم.
اکوایران: تورم سالانه فقیر ترین دهک جامعه در خرداد 1401 بالغ بر 42 درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک های هزینه ای است.
۱ ۲