آخرین اخبار تورم غیرخوراکی

تورم مرداد ماه به 2 درصد رسیده و در کمترین سطح 5 ماه اخیر قرار گرفت. ادامه بررسی ها در این ماه نشان می دهد تورم ماهانه در دو کالای خوراکی منفی شده است.
تورم نقطه ای به رکورد 26 ساله رسیده و تورم تیر ماه نیز دومین رکورد را در 20 ماه اخیر داشته است. بررسی اثر گروه های مختلف در ثبت تورم ماهانه تیر نشان می دهد بیشترین سهم را در این میان بخش اجاره داشته است.
بررسی تورم ماهانه ایران نشان از وضعیت صعودی این شاخص در کشور داشته است. در تفکیک اقلام تورمی در ایران مشاهده می شود بیشترین میزان تورم در بعد ماهانه پس از جنگ در آخر بهار 1401 ثبت شده که در این میان «روغن‌ها و چربی‌ها» بالاترین سطح را داشته‌اند. این تورم طبق برآوردهای مرکز آمار معادل با 200 درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت این گروه در فاصله یک ماه سه برابر شده است.
تورم ماهانه اردیبهشت 1401 به بالاترین سطح یک دهه در مقاطع مشابه خود در سال های اخیر رسید. بررسی سهم تورم این کالاها نشان می دهد بیشترین اثر افزایش تورم از ناحیه سه بخش بوده است. اجاره، نان و غلات و حمل و نقل.
بررسی تورم ماهانه استان ها در فروردین 1401 نشان می دهد رشد ماهانه قیمت ها در جنوب کشور به رکورد یک سال و نیمه دست پیدا کرده است. هرمزگان و بوشهر دو استان رکورددار تورم در این ماه بوده که در میان سایرین نیز رکوردهای بالایی را از خود برجای گذاشته اند.
تورم 27 استان کشور در سال 1400 به بالاترین سطح یک دهه رسید. بررسی استانی تورم در این مقطع نشان می دهد تورم کهگیلویه و بویر احمد معادل با 48 درصد بالاترین تورم در میان استان های ایران بوده که تقریبا 8 واحد درصد از کل تورم کشور بالاتر بوده است.
تورم ماهانه دی ماه روندی صعودی داشته و به 2.4 درصد رسید. بررسی شاخه های تورمی در این ماه نشان می دهد بیشترین سهم در افزایش قیمت ها در این ماه مربوط به تورم اجاره مسکن بوده که در بالاترین سطح خود در یک سال و نیم اخیر قرار گرفته است.
تورم نقطه به نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد در آذر سال جاری با 45.6 درصد بیشترین رشد را در کشور داشته است. کمترین تورم نقطه به نقطه در آذر سال جاری مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است با رشدی معادل 28 درصد. این در حالی است که سطح تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی ها در استان کهگیلویه و بویراحمد به بالای 50 درصد رسیده است.
تورم در آخرین ماه پاییز به کمترین حد خود در هفت ماه اخیر رسیده اما بررسی تورم به تفکیک دهک های درآمدی نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت سهم پردر آمدها بوده است. بررسی آمارهای تورمی نشان از نقش پررنگ نرخ دلار در این واقعه دارد.
۰۱:۲۳
تورم مهر ماه به تفکیک استانی در کشور نشان می دهد استان کرمان بیشترین میزان تورم را در مهر ماه تجربه کرده و وخیم ترین استان از این حیث قلمدادمی شود. طبق آمارها این منطقه بالاترین تورم ماهانه در مهر را داشته و در بخش نقطه ای نیز با تورم 44.1 درصدی در سطح بالایی قرار گرفته است.
۱ ۲