آخرین اخبار حسین عباسی

۰۵:۲۲
در ادبیات اقتصاد سیاسی، در توضیح چرخه های تجاری سیاسی، مدل فرصت طلبانه و مدل جانبدارانه دارای اهمیت است.
۰۲:۲۱
یک معمایی که وجود دارد از سه دهه گذشته اسناد رسمی و مواضع بر تغییر وضعیت موجود به یک وضعیت دیگر تاکید دارد.
۰۵:۰۳
چرا اقتصاد ایران به ثبات نمی‌رسد؟ در گفتگوی اکوایران با حسین عباسی، استاد دانشگاه مریلند در خصوص ریشه اسارت اقتصاد ایران در بحران‌ها را جویا شده‌ایم.
۰۴:۳۳
تجربه جهان نشان می دهد در اصلاحات اقتصادی کشورها دو دسته هستند؛ آنهایی که از بالا با خود بیداری سیاست گذاران تغییر وضعیت داده اند یا کشورهایی که مطالبات از پایین سبب شکل گیری تغییرات شده است.
۰۴:۲۰
قیمت گذاری و مداخله دولت یکی از آفت هایی است که از سوی محققان اقتصادی برشمرده می شود. اما نظرسنجی ملی ایسپا در سال گذشته نشان می دهد بخش زیادی از مردم اتفاقا از دولت درخواست چنین اقداماتی دارند و در واقع تقاضای چنین سیاست هایی وجود دارد در حالی که مردم بی اثری آن را سالهاست لمس کرده اند.
۰۲:۳۸
اصلاحات اقتصادی اگر زمانی انجام شود و میوه هایش به ثمر نشیند، قطعا یکی از اولین های آن، کنترل شدن تورم است!
موضوع "اصلاحات اقتصادی" از جمله مواردی است که به رغم تعدد تکرار در ادبیات کارشناسی و سیاستگذاری، خروجی ملموسی طی چند دهه گذشته نداشته است؛ عقیم ماندن این پروژه دلایل کارشناسی دارد یا سیاستگذار میلی به تن دادن به هزینه های آن ندارد؟
۴۳:۲۵
موضوع "اصلاحات اقتصادی" از جمله مواردی است که به رغم تعدد تکرار در ادبیات کارشناسی و سیاستگذاری، خروجی ملموسی طی چند دهه گذشته نداشته است؛ عقیم ماندن این پروژه دلایل کارشناسی دارد یا سیاستگذار میلی به تن دادن به هزینه های آن ندارد؟
۱