آخرین اخبار حمله تروریستی به افغانستان

اکوایران:جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: من وزرا را در جریان اخرین وضعیت توافق هسته‌ای قرار دادم. در شرایط کنونی برجام در وضعیت دشواری قرار دارد اما بنظرم گزینه بهتری نداریم که اطمینان حاصل کند ایران سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد.
اکوایران: در تصاویر منتشر شده، تشک های تعریف شده برای برقراری نماز غرق در خون هستند، شیشه ها شکسته و سقف آوار شده است. طالبان مدعی است که از سال گذشته که کنترل این کشور را در دست گرفته بر مقوله امنیت متمرکز شده و توانسته تا حد زیادی آن را تامین کند. با این حال در ماه های اخیر حمله های متعددی رخ داده که مسئولیت بسیاری از آنها را داعش شاخه خراسان بر عهده گرفته است.
۱