پخش زنده پخش زنده اکو ایران
 • غافلگیری دولت در خزانه

  روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد.

  ۰ مشاهده ۰۲:۰۲
 • خزانه خالی تحویل رئیسی

  در گزارش آخر بانک مرکزی مواردی در خصوص رشد پایه پولی مطرح شده بود که زنگ خطری است برای دولت ابراهیم رئیسی.

  ۰ مشاهده ۰۱:۴۶
 • کلید خزانه پنهان دولت

  اگر دارایی های پنهان احیا شود، بین ۷۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش جدید برای اقتصاد کشور به وجود می آید. اما آیا این اتفاق می تواند بی افتد؟

  ۰ مشاهده ۰۱:۰۰
۱