آخرین اخبار رئیس سازمان توسعه تجارت

اکوایران: از نگاه رئیس سازمان توسعه تجارت عدم توان ایران در تامین کالاهای مورد نیاز قطر و عدم استاندارد لازم کالاهای ایرانی دو پارامتر مهم در ناکامی ایران در رشد صادرات در مقطع جام جهانی است.
۱