آخرین اخبار رای اعتماد

۰۲:۰۸
ساماندهی بازار خودرو یکی از وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ورود به ساختمان این وزارتخانه است.
۰۰:۰۰
امروز و در صحن علنی مجلس، سید رضا فاطمی امین، پس از شنیدن اظهارات مخالفان و موافق، به صحبت و دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.
۱