آخرین اخبار رتبه بندی معلمان

روند رتبه بندی معلمان بار دیگر در مجلس تغییر کرد؛ این بار با افزایش 15 هزار میلیارد تومانی منابع مورد نیاز برای اجرای آن در سال 1401.
اجرای دقیق همسان سازی حقوق بازنشستگان برای معلمان در بودجه 1401 دنبال خواهد شد.
معاون رئیس سازمان امور استخدامی می گوید: دولت منابع کافی برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال جاری را ندارد
حداقل حقوقی یک معلم تازه کار برابر ۸۰ درصد حقوق یک مربی دانشگاه تهران که 8 میلیون و 80 هزار تومان است تعیین می شود؛ این رقم یعنی معلمان 6 میلیون و 464 هزار تومان حقوق می گیرند.
اکوایران: سرانجام پس از گذشت نزدیک به 4 ماه از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی، کابینه او با رای اعتماد مجلس به سومین گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش تکمیل شد.
۱