آخرین اخبار رشد ماهانه پایه پولی

سهم پول از نقدینگی رکورد یک دهه را زده است. در میان آمارهایی که در خرداد 1401 اعلام شده مهم ترین موضوع رشد بی سابقه پول در شاخص های کلان بوده است. این شاخص را تحلیلگران علامت مهمی از وضعیت تورم و رشد انتظارات تورمی در حال می دانند. ضمن آن که برخی دیگر معتقدند سهم 21.1 درصدی کنونی حداقل 9 واحد درصد کم تر از میزان واقعی آن است.
پایه پولی ایران 5.2 درصد رشد داشته و به رکورد دوازده ماهه رسیده است. این موضوع در حالی رخ داده که بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در ماه قبل منفی شده بود. همین موضوع سبب شد تا همتی در توئیت جدیدی از وضعیت خطر آفرین متغیرهای کلان پرده برداری کند.
حجم پایه پولی در خرداد امسال به 611 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده و 1.3 درصد رشد پیدا کرد. در حالی که میزان نقدینگی در این مقطع افتی 0.2 واحد درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرده بود. روند ناهمسان نقدینگی و پایه پولی در نهایت منجر به آن شد که ضریب فزاینده به کمتر از 8 واحد تنزل پیدا کند.
رشد ماهانه نقدینگی در پایان 1400 در راس دوزاده ماهه قرار گرفته و برابر با 4.5 درصد ثبت شد. به طور کلی بررسی ماهانه متغیرهای پولی در اسفند سال گذشته نشان از شتاب مسیر صعودی رشد ماهانه در این شاخص ها داشته است.
از بین بدهکاران به بانک مرکزی، سیستم بانکی گوی سبقت را از رقبا ربوده است. سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بهمن ماه 1400 به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده و همچنان سیری صعودی دارد. رشد نقطه ای 56 درصدی این شاخص نیز رکورد دیگری است که در بازه سه سال منتهی به این مقطع بی سابقه بوده است.
افزایش رشد ماهانه در پایه پولی و نقدینگی بهمن ماه نشان می دهد این شاخص ها در مسیر افزایشی قرار گرفته و روندی رو به رشد پیدا کرده اند. در همین رابطه در بهمن ماه 127 هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که معادل با رشدی 2.7 درصدی بوده است. این میزان افزایش در شاخص تورم ساز کشور در 4 ماه اخیر بی سابقه بوده است.
باوجود کاهش سرعت رشد پایه پولی در اولین ماه زمستان 1400 ، رشد ده ماهه این شاخص به بالاترین سطح خود در دهه اخیر رسیده است. افزایش نقدینگی نیز موازی با پایه پولی موجب شد تا ضریب فزاینده دی ماه به اوج یک دهه برسد.
۱