آخرین اخبار زیست شبانه

سخنگوی شورای شهر تهران معتقد است که زیست شبانه مانند زیست روزانه باید در چارچوب قانون و ارزش‌ها باشد.
اکوایران: مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته است: ۱۱۴ بوستان در سطح شهر تهران شناسایی شدند تا مناطق ۲۲ گانه به همراه شرکت ساماندهی از ظرفیت بوستان‌ها به صورت موقتی برای ایجاد ساختارهای زیست شبانه استفاده کنند.
۰۲:۱۳
بعد از نزدیک به دو سال، شورای شهر تهران، طرح زیست شبانه تهران را تصویب کرد.
۱