آخرین اخبار سپرده های بانکی

پس از ثبت رکورد بالای رشد تسهیلات و سپرده ها در شهریور ماه امسال، این متغیرها دوباره در مهر ماه نزولی شده اند. با این وجود طبق داده های بانک مرکزی، همچنان وضعیت سپرده های قانونی درکشور صعودی بوده و 1.2 درصد نسبت به ماه قبل بیشتر شده است.
طبق برآورده های آماری تیرماه بانک مرکزی تهران در میان استان های کشور بیشترین قدرت خلق پول را به ثبت رسانده و از میانگین کشوری به مراتب بالاتر بوده است. در ادامه رصد فعالیت بانکی استان ها مشاهده می شود در 4 استان تسهیلات بانکی از سپرده ها سبقت گرفته است.
سهم تهران از کل سپرده های بانکی ایران در تیرماه به بیش از 50 درصد رسید. در مقابل نسبت تسهیلات دهی پایتخت نیز به کل کشور از مرز 60 درصد عبور کرده و در پایان تیر ماه به 2 هزار و 640 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
۲۵:۰۷
اخیرا بخش نامه شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود و به تبع آن نامه وزیر اقتصاد درمورد اخذ مالیات از بانک های خاطی سر و صدای زیادی به پا کرد.
۱