آخرین اخبار شهردار انقلابی

اکوایران:شهردار تهران می گوید در بحث استیفای حقوق تهران ‌ اتفاقات بزرگی را رقم زده اما بنا ندارد سر و صدا کند و بگوید .
اکوایران :سخنگوی شهردار تهران می گوید: میدان افسریه در سال ۷۲-۷۱ در زمان مدیریت آقای کرباسچی ساخته شده و در آن زمان خانه‌ها و املاک توسط شهرداری خریداری و بعد از مسطح کردن خانه‌ها آن را به میدان فعلی افسریه تبدیل کردند،‌ باید چاه‌هایی که در این منازل می‌بود توسط شهرداری با دقت با روش‌های منطقی پر می‌شد؛ اما ظاهرا آن چاه یا قنات و یا هر چیزی که باعث بروز این حادثه شده پر نشده است و تنها سطح رویی…
اکوایران : برخی از مدیران سابق شهرداری اعلام کرده اند که حقوق فروردین آنها واریز نشده است و احتمال پایان کار آنها در شهرداری وجود دارد .
اکو ایران: معاون شهردار تهران از دو روش تازه برای تامین نیازهای مالی مترو خبر داد.
اکوایران :‌ناصر امانی ،عضو شورای شهر تهران می گوید از جزییات تفاهمنامه شهردار تهران درحوزه مسکن اطلاعی ندارد اما وعده های داده شده در این حوزه را هم دور از دسترس می داند .
۱