آخرین اخبار شهرک های صنعتی

اکوایران: احیای واحدهای راکد و یا نیمه تعطیل شناسایی شده در شهرک های صنعتی یکی از راههای است که از آن با عنوان بازگشت سرمایه های خوابیده یا راکد یاد می شود؛ اما چند درصد از این سرمایه خوابیده و یا واحدهای راکد امکان بازگشت دارند؟
اکوایران: ۱۲ هزار واحد صنعتی تعطیل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند و از این تعداد تاکنون یک هزار و ۷۰۰ واحد تعطیل، به چرخه تولید بازگشته اند.
چالش های به وجود آمده نگهداری زیرساخت های شهرکهای صنعتی موجب شد تا فعالان بخش خصوصی در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران خواهان آن شوند که نیمی از عوارض ارزش افزوده شهرک‌های استان جهت ارائه خدمات به همان شهرک‌ها تخصیص یابد تا به این طریق نسخه نجات شهرک های صنعتی صادر شود.
نشست کمیسیون حقوقی اتاق ایران با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هرچند به منظور بررسی نسخه نهایی«دفترچه قراردادها در حق بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی» برگزار شد؛ اما در این نشست آمار عجیبی از شرکتهای ورشکسته در کشور توسط رئیس کمیته حقوقی و قضائی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام شد که تعجب برانگیز بود.
۱